5G Viettel

5G Viettel – Viettel chính thử nghiệm mạng 5G trong năm 2019

5G Viettel đã được bộ truyền thông và thông tin chính thức cấp phép thử nghiệm tại 2 thành phố lớn ...

Trang chủ Viettel Telecom - Viettel Portal
Logo