Đăng ký 4G Viettel 120k

Đăng ký gói D120 Viettel ưu đãi đến 12GB chỉ 120.000đ

D120 Viettel ưu đãi đến 12GB lưu lượng tốc độ cao và không giới hạn lưu lượng miễn phí với cước phí đăng ...

Đăng ký gói F120 Viettel chỉ 120k miễn phí gọi thoại & truy cập internet

Đăng ký gói F120 Viettel bạn sẽ được miễn phí đến 7GB lưu lượng để truy cập internet, miễn phí tất cả các cuộc ...

Trang chủ Viettel Telecom - Viettel Portal
Logo