Đăng ký 4G Viettel 140k

Đăng ký gói F140 Viettel miễn phí 8GB + Gọi thoại

Trong các gói cước mới cuả nhà mạng Viettel đang cung cấp thì gói F140 Viettel là một gói cước ...

Trang chủ Viettel Telecom - Viettel Portal
Logo